Powołanie II wiceprezesa

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia KoLiber o powołaniu II wiceprezesa

Zgodnie z punktem 34 b) statutu Stowarzyszenia KoLiber powołuję na stanowisko II wiceprezesa Zarządu Głównego Kamila Ciszek-Skwierczyńskiego.

Marek Morawiak
Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia KoLiber

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia KoLiber o powołaniu II wiceprezesa

Zgodnie z punktem 34 b) statutu Stowarzyszenia KoLiber powołuję na stanowisko II wiceprezesa Zarządu Głównego Kamila Ciszek-Skwierczyńskiego.

Marek Morawiak
Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia KoLiber