24 września 2020r. w ramach Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber został powołany zespół ds. ePaństwa. Jego celem będzie analiza obecnego stanu możliwości administracji rządowej, samorządowej i wymiaru sprawiedliwości w zakresie świadczonych usług, a także przedstawienie sposób poprawy w tych sektorach w oparciu o własne propozycje zespołu oraz rozwiązania funkcjonujące w innych krajach.

Zespół podejmie szereg działań – m. in. przygotowanie raportów, ekspertyz, publikacji i spotkań oraz debat wokół tematyki ePaństwa. W ramach pierwszego raportu zespół przeanalizuje problemy, z jakimi mierzy się obecnie polska administracja w zakresie cyfryzacji – np. świadczenie usług za pośrednictwem portalu obywatel.gov.pl, profilu ePUAP czy też funkcjonowanie eKRS. Założeniem raportu będzie wskazanie kierunków i możliwości rozwoju e-administracji. Zespół będzie składał się z doświadczonych ekspertów, prawników oraz ekonomistów. 

– Mam nadzieję, że w Polsce już w najbliższym czasie obywatel będzie mógł rozwiązać większość spraw drogą elektroniczną, bez wychodzenia z domu, co ma wiele korzyści zarówno dla państwa, jak i dla osób korzystających z tych usług. Przyczyni się to do ogólnego zmniejszenia kosztów funkcjonowania administracji, oszczędności czasu i wprowadzenia transparentności w świadczonych usługach.  – twierdzi Przemysław Klimek, przewodniczący zespołu.

Zawarte w raporcie rekomendacje zostaną przedstawione na konferencji prasowej. Mamy nadzieję, że przygotowany raport, jak i przyszłe działania zespołu, przyczynią się do zmian, dzięki którym poprawi się jakość świadczonych usług administracji i wymiaru sprawiedliwości, nastąpi ograniczenie kosztów biurokracji, co w konsekwencji doprowadzi do polepszenia się relacja państwo-obywatel.

– Powołanie stałego zespołu ds. ePaństwa i cyfryzacji jest kolejnym etapem dynamicznego rozwoju Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber. Chcemy na bieżąco publikować opinie, analizy i propozycje zmian mogących wpłynąć na systemowe i prorynkowe zmiany w Polsce, które uwolnią przedsiębiorczość Polaków i wyeliminują szkodliwe bariery jakie spotykamy w życiu codziennym – zauważa Karol Handzel, prezes Stowarzyszenia KoLiber.

O działaniach zespołu, wydawanych raportach i publikacjach oraz organizowanych wydarzeniach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej i Facebooku Stowarzyszenia KoLiber.