Powołaliśmy oddziały KoLibra w Siedlcach i Łomży!

Po pozytywnej opinii Rady Krajowej, dnia 10 października Zarząd Główny Stowarzyszenia KoLiber powołał oddziały Stowarzyszenia KoLiber w Siedlcach i Łomży. Tymczasowymi prezesami, do czasu walnego zebrania na którym wybrane zostaną władze oddziałów, zostali odpowiednio KoLega Łukasz Iwanowski w Siedlcach i KoLega Rafał Szulborski w Łomży. Członkom nowych oddziałów życzymy sukcesów, a młodych ludzi z okolic zachęcamy do dołączenia do nowo powstałych oddziałów – rozwińcie skrzydła z KoLibrem!

Zachęcamy do śledzenia działalności na stronach internetowych nowych oddziałów: siedlce.koliber.org i lomza.koliber.org


Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber
Nr 2012/10/10/CEN/ZG/01
o utworzeniu oddziału w Łomży

Na podstawie punktów 63 i 64 Statutu Stowarzyszenia KoLiber Zarząd Główny powołuje oddział Stowarzyszenia KoLiber w Łomży i KoLegę Rafała Szulborskiego na stanowisko tymczasowego prezesa oddziału.


Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber
Nr 2012/10/10/CEN/ZG/02
o utworzeniu oddziału w Siedlcach

Na podstawie punktów 63 i 64 Statutu Stowarzyszenia KoLiber Zarząd Główny powołuje oddział Stowarzyszenia KoLiber w Siedlcach i KoLegę Łukasza Iwanowskiego na stanowisko tymczasowego prezesa oddziału.