Polska bez długu: Poparło nas już prawie 10 tysięcy obywateli

Kampania „Polska bez długu” trwa już rok. W tym czasie zorganizowaliśmy szereg spotkań, debat i konferencji. Działania te nie pozostały bez odzewu. Poparło nas już prawie 10 tysięcy obywateli.

 

Czego tak właściwie chcemy? Mamy dość zwiększania długu państwa, bo wiemy, że odpowiedzialnymi za dzisiejsze pożyczki będziemy my i nasi potomkowie. Z tego powodu wystosowaliśmy poniższą petycję do naszych Reprezentantów Narodu.

 

Petycja do posłów Rzeczpospolitej Polskiej z prośbą o wpisanie do Konstytucji artykułu zakazującego zadłużania Państwa.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Was z prośbą o zastąpienie ust. 5, art. 216, Konstytucji Rzeczpospolitej, który stanowi:

„Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa.”

Przepisem:

„Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których wzrośnie nominalny państwowy dług publiczny. Sposób obliczania wartości państwowego długu publicznego określa ustawa.”

Wierzymy, że taki zapis, zakazujący dalszego zadłużania Państwa, a więc pośrednio wszystkich polskich obywateli, przyczyni się do zwiększenia niezależności naszego kraju oraz do skończenia z redystrybucją dochodu z młodszych pokoleń na pokolenia starsze.

Uważamy, że dalsze zwiększanie zadłużenia Państwa, doprowadzi w krótkim okresie do podwyżki podatków, która w całości zostanie przerzucona na obywateli, szczególnie tych młodych.
Tak jak w życiu rodzinnym nikt rozsądny nie zostawia w spadku swoim dzieciom własnych długów do spłacenia, tak też Państwo nie powinno zostawiać najmłodszym obywatelom takiego obciążenia.

 

Każdy, kto popiera nas dążeniu do ograniczenia długu publicznego, niech podpisze ten apel na stronie kampaniiPolska bez długu„.