Rok 2020 rozpoczęliśmy całkiem intensywnie. Na szczeblu ogólnopolskim odbyły się aż dwie Rady Krajowe oraz wspólna wigilia całego Stowarzyszenia. Oprócz tego reaktywowano i powołano do życia kilka nowych oddziałów i kół.

Lokalne struktury zorganizowały natomiast liczne spotkania, dyskusje oraz akcje i wydarzenia współorganizowane we współpracy z innymi podmiotami. Szczegółowa lista poniżej.

  • Rada Krajowa (11/01): Zarząd podsumował swoje dotychczasowe działania, takie jak aktualizacja techniczna i merytoryczna strony internetowej, powołanie nowego szefa Biura Prasowego wraz z rekrutacją jego członków czy aktualizacja artykułu na Wikipedii. Ponadto poinformowano o stanie finansów Stowarzyszenia oraz o perspektywach na ich poprawę. Wspomniano również o pomniejszych akcjach, takich jak finalizacja Anielskiej Rocznicy, list prezesa KoLibra do Jarosława Gowina w związku z blokadą posła Sośnierza na UE we Wrocławiu czy też o wysyłce upominków w formie kolibrowych kalendarzy do mecenasów i akcji wysyłki książek na Kresy. Rada Krajowa zdecydowała także o powołaniu oddziałów w Kielcach i Białymstoku. Ponadto przedstawiona została koncepcja Akademii KoLibra, która ma się opierać na 10 weekendowych zjazdach i umożliwić 24 osobom znaczny wzrost wiedzy w zakresie ekonomii, prawa, polityki oraz stosunków międzynarodowych.
  • Wspólna wigilia Stowarzyszenia KoLiber
  • Rada Krajowa (26/01): W ramach zebrania przegłosowano zgodę na powołanie oddziału we Włocławku (jego powstanie nie jest jeszcze przesądzone). Przedyskutowano także datę oraz cel konwentu nadzwyczajnego, który odbędzie się 22 lutego.
  • Reaktywacja koła Rzeszów i powstanie koła Stawiszyn

Kalisz:

Lublin:

Poznań:

Warszawa:

Wrocław:

Białystok:


| Luty 2020 >>>