Podpisz się pod petycją!

PETYCJA DO WŁADZ – OTWÓRZCIE OKNO NA ŚWIAT!

Jako młodzi ludzie jesteśmy świadomi, że sukces we współczesnym świecie zależy w dużej mierze od dostępu do wiedzy i informacji. Najważniejszym i najbardziej wpływowym medium w zglobalizowanym świecie jest telewizja. Niestety, jako Polacy, mamy jeden z najgorszych dostępów do telewizji cyfrowej w Europie…

CAŁOŚĆ PETYCJI