Pikieta pod Urzędem Skarbowym – relacja

28 kwietnia – jak informowaliśmy – KoLiber pikietował pod Urzędem Skarbowym w Lublinie o obniżenie podatków i uproszczenie prawa podatkowego. Ostatnio w tekście <a href="http://www.lublin.koliber.org/?action=ArticleDisplayNews&data

=7277″>Pawła Pomianka przedstawiliśmy cele naszej pikiety. Dziś zapraszamy do obejrzenia filmików z samej akcji.

W poniedziałek 28 kwietnia o godzinie 14.00 pod Pierwszym Urzędem Skarbowym w Lublinie odbyła się pikieta oraz happening mający na celu protest przeciwko zbyt wysokim podatkom oraz zbyt skomplikowanemu prawu podatkowemu oraz uświadamianiu w tej sferze osób składających PIT-y oraz przechodniów.

Organizatorami pikiety byli: Stowarzyszenie KoLiber, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci oraz Unia Polityki Realnej.

Manifestację rozpoczęła pikieta, podczas której zostały wygłoszone treści dotyczące zbyt wysokich podatków i zbyt skomplikowanego prawa podatkowego w naszym kraju. Następnie odbył się happening, w czasie którego przedstawiciele UPR zapraszali przechodniów do znieważenia PIT-a.

Zobacz relację z pikiety:
Część I
Część II
Część III