Pikieta pod ambasadą Litwy

W związku z ostatnimi przejawami antypolskiej działalności parlamentu litewskiego, który zmierza do likwidacji polskich szkół, a jest ich obecnie 48, środowiska kresowo-patriotyczne zaplanowały pikietę.

Władze litewskie od wielu lat w coraz większym stopniu dyskryminują
Polaków, którzy stanowią większość mieszkańców Wileńszczyzny. Najpoważniejszym
atakiem na środowiska polskie na Litwie są sprawy związane polskojęzycznym szkolnictwem, zakazem dwujęzycznych napisów na urzędach, czy na autobusach, brak zezwolenia na
polską pisownię nazwisk w paszportach i wiele innych, pomimo umowy bilateralnej między III RP a Litwą.

W związku z ostatnimi przejawami antypolskiej działalności parlamentu litewskiego, który zmierza do likwidacji polskich szkół, a jest ich obecnie 48, środowiska kresowo-patriotyczne zaplanowały pikietę. Patronat na przedsięwzięciem przyjęła Federacja Organizacji Kresowych, w miejsce będącego w rejestracji stowarzyszenia Memoriae Fidelis, którego członkowie są inicjatorami akcji. Partnerem jest Stowarzyszenie KoLiber.

Pikieta odbędzie się w sobotę, 11.12.2010r., o godzinie 12:00 przed ambasadą Litwy, ul. Aleje Ujazdowskie 14 w Warszawie.