Pierwsze Walne Zebranie w oddziale olsztyńskim

15-go marca odbyło się Walne Zebranie nowopowstałego Oddziału Olsztyn. Na Prezesa wybrano kolegę Igora Pawłowskiego.
Sekretarzem Oddziału został kol. Damian Żyłka, a na funkcję Skarbnika powołano kol. Cezarego Romanowskiego.  Natomiast na Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrano kol. Michała Pietrzaka.
Władzom Oddziału gratulujemy i życzymy powodzenia!

15-go marca odbyło się Walne Zebranie nowopowstałego Oddziału Olsztyn. Na Prezesa wybrano kolegę Igora Pawłowskiego.
Sekretarzem Oddziału został kol. Damian Żyłka, a na funkcję Skarbnika powołano kol. Cezarego Romanowskiego.  Natomiast na Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrano kol. Michała Pietrzaka.
Władzom Oddziału gratulujemy i życzymy powodzenia!