Parlamentarny Zespół ds. Wolnego Rynku o raporcie KoLibra

Dnia 9 maja br. w siedzibie Sejmu RP odbyła się prezentacja Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber. Jego przewodniczący Marek Kułakowski omówił raport „Demografia a system emerytalny”. Zwrócił szczególną uwagę na brak polityki prorodzinnej w obowiązującym aktualnie systemie emerytalnym oraz przedstawił proponowane przez Stowarzyszenie rozwiązanie problemu, polegające na repartycyjno -alimentacyjnym charakterze systemu.

 

Spotkanie poprowadził Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Wolnego Rynku poseł Michał Jaros. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu posłów, wśród których był m.in. Jacek Żalek, wywodzący się ze Stowarzyszenia KoLiber.

Po prezentacji zawiązała się dyskusja, podczas której politycy wyrazili zainteresowanie promowaniem i wdrożeniem projektu Stowarzyszenia KoLiber.