Kierując się wartościami wynikającymi z naszej Deklaracji Ideowej takimi jak: bezwarunkowa ochrona własności prywatnej, wolność gospodarcza, swoboda działania, równości wobec prawa i przede wszystkim dobro Polski chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec uchwalonej przez Sejm 31 marca b.r. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie … Więcej

Szerokim echem w mediach odbiła się tragedia, która w nocy z 6 na 7 marca wydarzyła się w warszawskim Szpitalu Świętej Rodziny. W wyniku nieudanej aborcji dziecka w dwudziestym czwartym tygodniu ciąży na świat przyszło żywe niemowlę, które przez godzinę umierało przy bezczynności personelu placówki. W związku z zaistniałą sytuacją … Więcej

Początek marca przyniósł niewielkie zmiany w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia. Decyzją Prezesa KoLibra, Kamila Rybikowskiego, dotychczasowego II Wiceprezesa KoLegę Krzysztofa Prudla zastąpił KoLega Piotr Celiński Nowemu wiceprezesowi serdecznie gratulujemy! Piotr od grudnia pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. mediów i promocji, kierując Biurem Prasowym KoLibra. W związku z tym, że zmieniając stanowisko będzie musiał dodatkowo zająć … Więcej

Ruszyła IV edycja Akademii KoLibra – corocznego projektu Stowarzyszenia KoLiber. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Akademia KoLibra to coroczny konkurs ekonomiczny adresowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzi ludzie mają szansę pogłębić swoją wiedzę ekonomiczną na seminarium z wybitnymi prelegentami jak i rywalizować o cenne nagrody- pula nagród … Więcej

Stowarzyszenie Koliber od wielu lat działa na rzecz dekomunizacji przestrzeni publicznej. W ramach akcji „Goń z pomnika bolszewika” członkowie Stowarzyszenia zbierają informacje na temat „miejsc pamięci” stworzonych na użytek komunistycznej propagandy (tablic, pomników, nazw ulic itp.), podejmując następnie działania, mające na celu usunięcie tego typu nazw lub miejsc z polskich miejscowości. … Więcej

Konferencja brukselska – efekty obecności Polski w UE wieczorem 11.01.2016 r. w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy ul. Szczepańskiej 1 w Krakowie. Podczas wydarzenia, organizowanego przez KoLiber Kraków i Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber, odbyła się projekcja filmu „Hołd Brukselski” i zaprezentowano Raport Brukselski. Uczestnicy przysłuchiwali się również debacie na temat … Więcej