W związku z trwającą właśnie w Sejmie debatą wokół pierwszego czytania projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 3003), którego celem jest podniesienie kwoty wolnej od podatku, Stowarzyszenie KoLiber pragnie wyrazić swoje poparcie dla tej inicjatywy.

Zgodnie z proponowanymi nowymi zasadami ustalania wysokości dochodu, od którego należy zapłacić podatek dochodowy, kwota ta wynosiłaby dwunastokrotność średniorocznego minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego, obliczanego za poprzedni rok podatkowy i ogłaszanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W obecnej sytuacji wejście w życie przedmiotowego projektu spowodowałoby podwojenie aktualnie obowiązującej kwoty wolnej od podatku z 3091 zł do 6253 zł.

Stowarzyszenie KoLiber stoi na stanowisku, że powinniśmy dążyć do obniżania danin publicznych tak, by jak najwięcej środków pozostawało w kieszeniach obywateli, którzy znacznie lepiej od państwa znają swoje potrzeby i wiedzą jak najefektywniej je realizować. Nadto za rażąco niesprawiedliwy i absurdalny uważamy obecny stan rzeczy, w którym fiskus pobiera podatek dochodowy od osób, które uznawane są za niezdolne do samodzielnego utrzymania się i którym potem przysługuje prawo do zasiłku.

Popierając projekt podwyższenia kwoty wolnej od podatku, podkreślamy jednocześnie, że jest to dobry, ale zdecydowanie niewystarczający krok w kierunku obniżania danin publicznych. Zwracamy również uwagę na to, że jednocześnie ze zmniejszaniem obciążeń podatkowych należy zadbać o cięcia wydatków publicznych, które stoją na zdecydowanie zbyt wysokim poziomie, generując rosnący do niebotycznych rozmiarów dług publiczny.

Apelujemy do wszystkich klubów parlamentarnych, aby niezależnie od politycznych antypatii i poglądów na inne kwestie, poparły podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

Zarząd Główny

Stowarzyszenia KoLiber

Komentarze

  1. […] Zachęcamy również do przeczytania oświadczenia i stanowiska Zarządu Stowarzyszenia. […]