Mając na celu dobro Stowarzyszenia KoLiber oraz dalsze funkcjonowanie tej organizacji, pragnę poinformować, że rezygnuję z funkcji Prezesa Stowarzyszenia KoLiber w dniu 12 kwietnia 2014 roku.

Powodem mojej decyzji są sprawy osobiste.

Ze względu na uwarunkowania proceduralne wynikające ze Statutu w sprawie złożenia dymisji przez urzędującego Prezesa, będę prosił delegatów Konwentu o odwołanie mnie z pełnionej funkcji.

Załącznik do oświadczenia stanowi decyzja Prezesa o zwołaniu Konwentu Nadzwyczajnego o Nr 2014/03/11/CEN/PR/02.

Marcin Bagiński
Prezes Stowarzyszenia KoLiber