Olsztyn: Zapraszamy na poniedziałkowe spotkanie

Zapraszamy zwolenników idei konserwatywno liberalnej z Warmii i Mazur na spotkanie oddziału olsztyńskiego. KoLibranci spotykają się w poniedziałek 23 stycznia o godzinie 17:00 w Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, (antresola).

 

Będzie to już drugie spotkanie oddziału w nowym roku. W planach prezesa oddziału Igora Pawłowskiego (igor.pawlowski @ koliber.org) jest omówienie najbliższych akcji i przedstawienie propozycji nowych projektów.

Zapraszamy.