Oddział Lubelski ma nowego Prezesa! – sprawozdanie z walnego zebrania

14 marca 2008 odbyło się walne zebranie Oddziału Lubelskiego. Po wyborze protokolanta i Komisji Skrutacyjnej nastąpiła prezentacja sprawozdań członków ustępującego Zarządu. Pierwszy głos zabrał prezes Stefan Sękowski. Omówił swoje działania na przestrzeni ostatniego roku. Poruszył kwestie sukcesów np.: organizacji Latającego Uniwersytetu czy Klubu Dyskusyjnego oraz porażek (takie też się zdarzają). Stefan Sękowski podsumował swoją dwuletnią kadencję na stanowisku prezesa oddziału. Kolejno swą działalność omówili też Paweł Pomianek, jako wiceprezes i Michał Wolski jako sekretarz. W głosowaniu wszyscy członkowie Zarządu uzyskali absolutorium.

Jeśli chcesz przeczytać dalszą część sprawozdania, kliknij „pokaż”.

14 marca 2008 odbyło się walne zebranie Oddziału Lubelskiego. Po wyborze protokolanta i Komisji Skrutacyjnej nastąpiła prezentacja sprawozdań członków ustępującego Zarządu. Pierwszy głos zabrał prezes Stefan Sękowski. Omówił swoje działania na przestrzeni ostatniego roku. Poruszył kwestie sukcesów np.: organizacji Latającego Uniwersytetu czy Klubu Dyskusyjnego oraz porażek (takie też się zdarzają). Stefan Sękowski podsumował swoją dwuletnią kadencję na stanowisku prezesa oddziału. Kolejno swą działalność omówili też Paweł Pomianek, jako wiceprezes i Michał Wolski jako sekretarz. W głosowaniu wszyscy członkowie Zarządu uzyskali absolutorium.

Następnie przeprowadzono wybory nowego prezesa Oddziału. Jedynym zgłoszonym kandydatem był Paweł Pomianek. Kandydat przedstawił swój program na najbliższy rok. Do istotnych celów wymienionych przez kandydata należy zaliczyć rekrutację nowych członków, regularne organizowanie Klubu Dyskusyjnego, kontynuacja funkcjonowania Latającego Uniwersytetu (pod nadzorem Stefana Sękowskiego), zacieśnienie współpracy członków Oddziału przez regularne spotkania i podział obowiązków oraz nawiązanie współpracy merytorycznej z Oddziałem Rzeszowskim KoLibra.

Przeprowadzono tajne głosowanie. Paweł Pomianek jednogłośnie został wybrany prezesem Oddziału Lubelskiego. Do Zarządu Oddziału nowy prezes powołał Sebastiana Michalaka jako skarbnika, Michała Wolskiego jako sekretarza i Piotra Dziedzicza jako członka Zarządu. Szczegółowy program prezesury Pawła Pomianka zostanie w najbliższym terminie zaprezentowany na forum.koliber.org, blogu (pawelpomianek.salon24.pl) oraz na stronie oddziałowej.

Życzymy owocnej prezesury.