Stowarzyszenie KoLiber to organizacja łącząca młodych intelektualistów oraz przedsiębiorców, którym bliskie są poglądy konserwatywno-liberalne. Naszym celem jest wykształcenie elit, które będą zdolne wziąć aktywny udział w życiu społeczno-politycznym kraju oraz pozytywnie wpłynąć na jakość polskiej debaty publicznej.

Dążymy do urzeczywistniania idei społeczeństwa obywatelskiego, odbudowy fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej takich jak: wolność jednostki, własność prywatna, sprawiedliwość, silne i bezpieczne państwo, poszanowanie tradycji i historii oraz troska o rodzinę.

Dbamy o przestrzeń publiczną i zmieniamy świadomość społeczną poprzez organizację happeningów, konferencji oraz działalność wydawniczą i naukową.

Jesteśmy przekonani, że wolny rynek jest jedyną drogą do osiągnięcia trwałego dobrobytu i szybkiego wzrostu gospodarczego. Dążymy do zniesienia barier prawnych, ograniczających przedsiębiorczość i inicjatywę. Uważamy, że najważniejszym podmiotem jest jednostka, a nie społeczeństwo, dlatego najwyższą wartością jest dla nas dobro osoby ludzkiej. Naszym zdaniem stosunkami społecznymi powinna kierować etyka, … Więcej

Ciała Statutowe Stowarzyszenia KoLiber stanowią: Konwent, Prezes, Zarząd Główny, Rada Krajowa, Centralna Komisja Rewizyjna oraz Sąd Naczelny. Konwent jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Prezes reprezentuje formację na zewnątrz. Zarząd Główny kieruje działalnością organizacji. Rada Krajowa uchwala strategię działania Stowarzyszenia. Centralna Komisja Rewizyjna kontroluje finanse, interpretuje Statut oraz rozpatruje spory między członkami … Więcej

Stowarzyszenie KoLiber tworzą młodzi ludzie, którzy cenią sobie wolność i kreatywność. Jesteśmy ambitni, aktywni i przedsiębiorczy. Naszą energią do działania inspirujemy innych. Dołącz do nas, bo prawdziwa przyjaźń może istnieć tylko wśród ludzi prawych!

Jesteśmy otwarci na współpracę z mediami. Zainteresowanych dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym. Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniami naszych ekspertów z Centrum Analiz, opracowaniami tematycznymi dotyczącymi prowadzonych przez nas projektów oraz oświadczeniami i stanowiskami w sprawie aktualnych wydarzeń.