Nowy rok 1984

Państwo dzisiejsze chce być bogiem, który wszystko widzi przez kamerę. A to zaczyna być technicznie możliwe – ostrzega na łamach Rzeczpospolitej prof. Michał Wojciechowski (świecki profesor teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; członek Komitetu Poparcia akcji „Polska bez długu” prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie).

http://www.rp.pl/artykul/617703_Wojciechowski–Rok-2084.html