Nowy Prezes Oddziału warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber!

28 marca 2008 roku Walne zebranie członków oddziału warszawskiego wybrało nowego prezesa oddziału, kolegę Bartosza Marcinkiewicza.
Nowy prezes jest licealistą LXIV LO im. St. I. Witkiewicza, tegorocznym maturzystą, w stowarzyszeniu od 2005 roku.

Nowemu prezesowi gratulujemy i życzymy powodzenia!

28 marca 2008 roku Walne zebranie członków oddziału warszawskiego wybrało nowego prezesa oddziału, kolegę Bartosza Marcinkiewicza.
Nowy prezes jest licealistą LXIV LO im. St. I. Witkiewicza, tegorocznym maturzystą, w stowarzyszeniu od 2005 roku.

Nowemu prezesowi gratulujemy i życzymy powodzenia!