Nasze interwencje ws. hołdu dla Świerczewskiego przyniosły skutek!

Warto wyrażać swoją dezaprobatę dla skandalicznych działań, które podejmują organa władzy. Jak pokazuje przypadek naszych protestów przeciw sfinansowaniu ze środków publicznych uroczystości ku czci gen. Karola Świerczewskiego, może przynieść to oczekiwany skutek.  Media podają, bowiem, że stowarzyszenie, które zorganizowało obchody będzie musiało zwrócić 10 tys. zł dotacji z budżetu województwa podkarpackiego.

Stowarzyszenie KoLiber ostro protestowało przeciwko przyznaniu tych środków. Naszym zdaniem niedopuszczalne jest, aby podatnicy, w tym ofiary komunistycznego terroru i ich rodziny byli zmuszani do finansowania fet ku czci swoich katów.  A generał Świerczewski to postać, która bardzo negatywnie zapisała się w historii. Przypomnijmy tylko niektóre epizody z jego biografii:

Generał uczestniczył w rewolucji październikowej. W 1920 walczył przeciw Polakom w wojnie polsko-bolszewickiej. Do dziś bardzo negatywnie wspomina się go w Hiszpanii, gdzie próbował ustanowić system komunistyczny. Następnie, jako członek KC PPR i wiceminister obrony uczestniczył w budowaniu stalinizmu w Polsce. Słynął z bezwzględności, okrucieństwa, rozpusty i nadużywania alkoholu. Śmierć w rzekomym zamachu zapewniła mu sławę i pośmiertną legendę w PRL.

Oby, więc zreflektowanie się władz województwa podkarpackiego ws. Świerczewskiego stało się nauczką dla wszystkich innych, którym w przyszłości przyjdzie do głowy organizowanie uroczystości, mających na celu uczczenie funkcjonariuszy zbrodniczych totalitaryzmów. Polskie społeczeństwo im na to nie pozwoli! Jest bowiem wystarczająco dużo Polaków, którzy mimo kolejnych „reform” systemu edukacji znają historię wystarczająco dobrze, by wiedzieć, komu faktycznie należy się cześć, a kogo należałoby raczej skazać na wieczne zapomnienie.

 

Biuro Prasowe

Stowarzyszenia KoLiber