Najlepsze życzenia z okazji Wielkiej Nocy AD 2011

„Raduj się ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków”

„Raduj się ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków”.

Pan zmartwychwstał i jest z nami. Życzymy wszystkim radości i nadzei płynącej z pustego grobu, wiary, że i my możemy z każdego upadku powstać i spełnienia prośby Jezusa „Aby radość moją mieli w całej pełni”.

Spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy!

Życzy Stowarzyszenie KoLiber