„Młodzież w życiu publicznym – przeszłość teraźniejszość, przyszłość”

W sobotę 13.03.2010 r. w sali nr 17 gmachu filii Politechniki Warszawskiej w Płocku o godzinie 10.00 odbyła się debata pod tytułem „Młodzież w życiu publicznym – przeszłość teraźniejszość, przyszłość”. Debatę prowadził oraz przygotował Łukasz Karolak z oddziału warszawskiego zamieszkujący na stałe w Płocku. Do udziału w dyskusji w zostali zaproszeni przedstawiciele KoLibra – Adam Karpiński z Białegostoku, z Młodzieży Wszechpolskiej – Michał Sroka z Krakowa, ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci – Michał Dzwonek z Płocka, a ze Stowarzyszenia „Federacja Młodzieży Walczącej” był obecny Mariusz Nosarzewski także z Płocka.

    W sobotę 13.03.2010 r. w sali nr 17 gmachu filii Politechniki Warszawskiej w Płocku o godzinie 10.00 rozpoczęła się debata pod tytułem „Młodzież w życiu publicznym – przeszłość teraźniejszość, przyszłość”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie KoLiber. Debatę prowadził oraz przygotował Łukasz Karolak z oddziału warszawskiego zamieszkujący na stałe w Płocku. Do udziału w dyskusji w zostali zaproszeni przedstawiciele  KoLibra – Adam Karpiński z Białegostoku, z Młodzieży Wszechpolskiej – Michał Sroka z Krakowa, ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci – Michał Dzwonek z Płocka, a ze Stowarzyszenia „Federacja Młodzieży Walczącej” był obecny Mariusz Nosarzewski także z Płocka.
    Debata podzielona została na cztery części. W części pierwszej każdy z dyskutantów wygłosił słowo wstępne do swoich wystąpień.
W drugiej części każdy po kolei przedstawiał właściwe wystąpienia dotykające problematyki spotkania. Adam Karpiński zwrócił szczególną uwagę na rolę woli młodych osób wyrażających chęć zaangażowania społecznego, zaznaczył że młode pokolenie coraz częściej przenosi swoją aktywność w przestrzeń internetową. Z kolei Michał Sroka zasygnalizował problem zbyt wczesnego wejścia do „dorosłej” aktywności społecznej i politycznego dzieląc się zebranymi myślą, że zbyt wczesne zaangażowanie w życie parlamentarne deprawuje takie osoby. Reprezentant Młodych Demokratów przedstawił swoje stowarzyszenie jako miejsce gdzie młodzi ludzie mając różne poglądy organizują się, niekoniecznie wiążąc to z przynależnością do Platformy Obywatelskiej. Wystąpienie Mariusza Nosarzewskiego natomiast były krótkim świadectwem działalności FMW na terenie miasta Płocka w latach 80 ubiegłego stulecia.  Podczas wystąpień zarysowały się zbliżone punkty widzenia na pewne kwestie KoLibra, Młodzieży Wszechpolskiej i FMW szczególnie w części nawiązującej do realizacji celów edukacyjnych np. kluby kibica czy tzw. gry uliczne.
Część trzecia otwierała rundę pytań. Nie obyło się bez odniesień do teraźniejszości. W  ostatniej części zgromadzeni goście wyrazili optymistyczne opinie dotyczące aktywności młodego pokolenia w przyszłości. W debacie uczestniczyło ok. 25 osób z czego zdecydowana większość była uczniami lub studentami. Po debacie grupa członków KoLibra zwiedziła płocką katedrę i odwiedziła tablicę ku czci śp. Darka Stolarskiego, lidera FMW w Płocku.
 
Łukasz Karolak