NR KRS: 0000253907
CEL SZCZEGÓŁOWY: WOLNY RYNEK

KoLiber to organizacja pozarządowa, łącząca intelektualistów oraz przedsiębiorców, którym bliskie są poglądy konserwatywno-liberalne. Naszym celem jest wykształcenie elit, które będą zdolne wziąć udział w życiu społeczno-politycznym kraju oraz pozytywnie wpłynąć na jakość debaty publicznej.

Dążymy do urzeczywistniania idei społeczeństwa obywatelskiego, odbudowy fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej takich jak: wolność jednostki, własność prywatna, sprawiedliwość, silne i bezpieczne państwo, poszanowanie tradycji i historii oraz troska o rodzinę.

Dbamy o przestrzeń publiczną i zmieniamy świadomość społeczną poprzez organizację happeningów, konferencji oraz działalność wydawniczą i naukową.

Dzięki Centrum Analiz tworzymy profesjonalne raporty.

Największym sukcesem minionego roku była zmiana identyfikacji wizualnej oraz premiera nowego portalu zrealizowana przez Centrum Informatyczne i Centrum Kreatywne.

Do realizacji naszych przedsięwzięć niezbędny jest kapitał. Nie bierzemy dotacji od instytucji publicznych. Nasza działalność jest możliwa wyłącznie dzięki składkom członkowskim oraz darowiznom pochodzącym od osób prywatnych.

Dzięki porozumieniu z Fundacją im. Bolesława Chrobrego możesz przekazać nam 1% podatku dochodowego, który pozwoli nam podejmować nowe inicjatywy.

10 powodów, dla których warto nas wesprzeć

NR KRS: 0000253907
CEL SZCZEGÓŁOWY: WOLNY RYNEK

Dziękujemy!