Prezes oddziału Lublin, Mecenas Stowarzyszenia KoLiber, Laureat Skrzydeł Kolibra

Rafał Paweł Aleksander Prost

Tel. +48691661912

W KoLibrze od listopada RP 2013. Od stycznia 2015 do kwietnia 2019 z krótką przerwą (ze względów formalnych) pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej oddziału Lublin. Od czerwca 2016 do stycznia 2017 r. przewodniczący Centrum Koordynacji Wewnętrznej. Od czerwca 2019 r. prezes oddziału Lublin. Absolwent farmacji, pracownik Narodowego Instytutu Leków. Odbywał praktyki w laboratorium kontrolnym Herbapol Lublin S.A. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. Prowadzący stoiska z wodami leczniczymi podczas Lubelskich Konferencji Magnezologicznych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się m. in. takie tematy jak wody lecznicze i mineralne, pierwiastki, farmakologia układu nerwowego tematy z pogranicza chemii i medycyny, analityka chemiczna i farmaceutyczna, walidacja metod analitycznych, badania kliniczne, przemysł farmaceutyczny, współpraca przemysłu z nauką, Dobra Praktyka Laboratoryjna, Dobra Praktyka Kliniczna, Dobra Praktyka Dystrybucyjna, popularyzacja nauki. Zwolennik współpracy nauki z przemysłem na wzór krajów takich jak np. USA, Japonia, Tajwan czy Nowa Zelandia. Zwolennik rozwoju R&D w Polsce. Lublinianin z Czechowa z urodzenia, w wieku 6 lat przeprowadził się do Warszawy gdzie ukończył Szkołę Podstawową i Gimnazjum Sióstr Felicjanek w Marysinie Wawerskim oraz XI LO im. Mikołaja Reja (to samo które ukończył pierwszy Prezes nie-założyciel KoLibra). Na studiach z powrotem w Lublinie. Z pochodzenia Chełmianin, gdzie mimo pewnych trudności usilnie stara się założyć koło Kolibra. Zaś tradycyjnie Ród Prostów pochodzi z malowniczej miejscowości Colmar w Alzacji, obecnie we Francji. Rafał uważa Alzację za region Francji, jest przeciwnikiem alzackiego separatyzmu, choć jednocześnie ubolewa nad nieznajomością języka alzackiego przez młodych Alzatczyków. Niechętny proniemieckim ambicjom Alzatczyków jak i innych ludów staroalemańskich (Wirtemberczycy, część Szwajcarów). Działacz na rzecz Kresów. Koordynator akcji "Książka dla kresowiaka" na terenie województwa lubelskiego, zaangażowany również w inne akcje na rzecz Kresów ("Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach", "Znicze na Wołyń", ""Akcja Paczka- Pomoc polakom na Wschodzie"). Specjalista ds. farmacji w obszarze ochrony życia poczętego. Dawniej reprezentował lubelskiego KoLibra podczas Marszu dla Życia i Rodziny. Z poglądów zdecydowany tradycjonalista i umiarkowany nacjonalista. Zwolennik wyjścia spod okupacji Unii Europejskiej. Uważa że Unia w dzisiejszym kształcie nie różni się od RWPG. Jednocześnie zwolennik układu z Schengen i stowarzyszenia z EFTA. Wolny rynek uważa za narzędzie do rozwoju Narodu, nie za cel sam w sobie. Zwolennik swobód obywatelskich, jednak przeciwnik wolności w sferze tradycji, religii i moralności. Znawca prawicy francuskiej i austriackiej, w polityce ceni śp. dra Haidera, hrabiego Filipa de Villiers oraz byłego premiera Australii Antoniego Abotta, ceni sobie również nacjonalistów dalekowschodnich. Zainteresowania: brydż, chorał gregoriański. Śpiewa w Schola Gregoriana Josephoviensis podczas Mszy trydenckich w Parafii pw. Św. Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie nad Wisłą. Języki: angielski (FCE), francuski, niemiecki, podstawy chińskiego (uproszczonego i tradycyjnego). Odbył kurs języka chińskiego na Tajwanie, który uważa za najpiękniejszy miesiąc w życiu.