Marcin Motylewski

== Wykształcenie == Magister socjologii. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. == Działalność polityczna == Od 13 maja 2000 r. członek Stowarzyszenia KoLiber, od 13 grudnia 2003 do 11 grudnia 2010 r. i ponownie od 9 grudnia 2017 r. sędzia Sądu Naczelnego Stowarzyszenia KoLiber. Współzałożyciel oddziałów w Łodzi (2001) i Kutnie (2012), przez ponad pięć lat prezes drugiego z nich. Członek Unii Polityki Realnej 1999-2016. Kandydował do Rady Miasta Kutna (2002, 2006), Sejmiku Województwa Łódzkiego (2010) i Parlamentu Europejskiego (2004, 2009). == Życie prywatne == PRACA: Od 1 grudnia 2015 r. kieruje biurem poselskim Tomasza Rzymkowskiego, jednego z kolibrowych posłów. Wcześniej dziennikarz ("Życie Kutna", Studenckie Radio "Żak", "Puls Kutna", "Wiadomości Kutnowskie", eKutno.pl, "Civitas Christiana"). DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: W październiku 2004 r., we współpracy z kutnowskimi przedszkolami, koordynował w Kutnie akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy obniżającej VAT na artykuły dziecięce w ramach ogólnopolskiej inicjatywy ustawodawczej Komitetu "Nasze Dziecko". W latach 2008-2011 był ławnikiem w Wydziale Spraw Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kutnie. ZAINTERESOWANIA: Polska polityka, media, socjologia, psychologia, historia.