Łukasz Samborski

Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktorant. Początkowo zawodowo związany z doradztwem inwestycyjnym dla przedsiębiorstw, a obecnie zaangażowany w doradztwo dla organizacji pozarządowych. W Stowarzyszeniu KoLiber od 2012 roku. W latach 2015-2016 pełnił funkcję prezesa oddziału Trójmiasto. W latach 2017-2018 wiceprezes Zarządu Głównego stowarzyszenia. Naukowe zainteresowania skupia wokół ekonomii, przede wszystkim transformacji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz aspektów finansowych w III sektorze.