Lublin: Relacja z konferencji naukowej „Wolny rynek – gospodarka, prawo, społeczeństwo”

Według Ludwiga von Misesa „Zrozumienie to nie przywilej naukowców, to interes każdego z nas.” Biorąc sobie te słowa do serca Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Lublinie działający pod Instytutem Misesa, we współpracy ze stowarzyszeniem KoLiber, zorganizował wydarzenie, mające za cel przedstawienie wszystkim zainteresowanym istoty wolnego rynku.

W tym celu przez trzy dni od 18 do 20 kwietnia 2013 odbywał się cykl prelekcji i wystąpień skupionych w trzech blokach tematycznych: gospodarczym, prawnym i społecznym.  Odbyły się one odpowiednio na trzech różnych Wydziałach UMCS. Projektowi przyświecała prosta idea pogłębienia wiedzy na temat procesów ekonomicznych oraz podstawowych instytucji gospodarki wolnorynkowej.

W organizację wydarzenia włączyły się różnego typu instytucje z całej Polski, w tym Forum Obywatelskiego Rozwoju, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców czy też Centrum im. A. Smitha .

Honorowy patronat nad konferencją objął również Prezydent Miasta Lublin. Na konferencję zaproszono największych specjalistów w swojej dziedzinie m.in. prof. Roberta Gwiazdowskiego oraz Rafał Ziemkiewicza.

Celem konferencji było wywołanie dyskusję na temat spojrzenia na wolny rynek, uprzedzeń do tego systemu oraz możliwości zaczerpnięcia pozytywnych jego elementów i wprowadzenia ich w dzisiejszym systemie.  Dyskusje okazały się bardzo ciekawe i owocne.

Pierwszego dnia szczególnym powodzeniem cieszyła się projekcja Kamila Cebulskiego, jednego z najmłodszych polskich milionerów oraz założyciela i wykładowcy uczelni wyższej ASBIRO, szkoły w której uczą tylko przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces. Nasz gość opowiadał o licznych lukach i błędach polskiego prawa, które utrudniają życie przedsiębiorcom.

Drugiego dnia najbardziej wyróżniały się wystąpienia eksperta z Forum Obywatelskiego Rozwoju: Mikołaja Barczentewicza i prezesa fundacji Pawła Dobrowolskiego. Wystąpienia te skoncentrowane były na antyrynkowych wadach polskiego systemu prawnego. Mowa była o prawie antymonopolowym i jego ogromnej nieskuteczności oraz o ukrytym długu, którego wielkość nieuchronnie doprowadzi do gospodarczego konfliktu pokoleń.

Trzeciego dnia, na panelu społecznym, odbyły się wystąpienia dwóch gości specjalnych: Rafała Ziemkiewicza i prof. Roberta Gwiazdowskiego, którego prelekcja transmitowana była przez wideokonferencję. Wystąpienie Rafała Ziemkiewicza spotkały się z największym entuzjazmem oraz niesamowitą frekwencją. Największe emocje wzbudziły pytania zadawane przez uczestników konferencji skoncentrowane na bieżących problemach kraju. Konkluzją było stwierdzenie, że najważniejszą sprawą w Polsce jest odkłamanie pewnych pojęć związanych ze społeczeństwem i gospodarką, co było również celem konferencji.

W ramach konferencji odbyły się również dodatkowe atrakcje. Jedną z nich był panel dyskusyjny  z pracodawcami w roli głównej i to zarówno przedstawicielami korporacji jak i przedsiębiorcami. Opowiedzieli oni o swojej pracy i perspektywach rozwoju licząc że pomoże tyo wybrać ścieżkę kariery dzisiejszym studentom.

Miłą niespodzianką był pomysł głównego sponsora konferencji Mennicy Wrocławskiej. Przygotowana została loteria, w której nagrodami były książki o historii pieniądza i sposobach inwestowania w kruszce, a nagrodą główną sztabka złota. Podczas całej konferencji stoisko Mennicy cieszyło się wielkim zainteresowaniem, gdyż mało jest inwestycji tak bezpiecznych jak złoto.