Lublin: Debata z udziałem Prezesa KoLibra

Lubelski oddział Stowarzyszenia KoLiber zaprasza na panel dyskusyjny zorganizowany w ramach dnia otwartego  KoLibra w Lublinie. Gośćmi głównymi spotkania będą trzy znane osobistości:
– Janusz Korwin-Mikke – prezes Kongresu Nowej Prawicy
– Seweryn Szwarocki – prezes główny Stowarzyszenia KoLiber
– Stefan Sękowski – dziennikarz i publicysta m.in. Gościa Niedzielnego

Tematem wiodącym spotkania będzie- „Środowisko wolnościowe w Polsce: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość”, czyli omówienie rozwoju działalności wolnorynkowej w naszym kraju na przestrzeni lat. Po zakończeniu wątku głównego będzie możliwość rozmowy z zaproszonymi prelegentami i zadawanie im pytań.
Po dyskusji odbędzie się otwarte spotkanie Stowarzyszenia KoLiber, z udziałem jego Prezesa- Seweryna Szwarockiego.

Zapraszamy!
Stowarzyszenie KoLiber
Oddział Lublin