Warszawa, dnia 6 grudnia 2019 roku

Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pan Jarosław Gowin

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu członków i sympatyków Stowarzyszenia KoLiber chcielibyśmy wyrazić ogromne zaniepokojenie z powodu odwołania zaplanowanego na dzień 6 grudnia spotkania z posłem koła poselskiego Konfederacja Dobromirem Sośnierzem na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Decyzja rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyraźnie staje w opozycji wobec rozumieniu Uniwersytetu jako miejsca swobodnej wymiany myśli i niestety wpisuje się w pewien ciąg działań skierowanych przeciw wolności słowa na Uniwersytetach, których wyrazem jest między innymi odwołanie przez prorektora Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego konferencji pt. „Etyka w medycynie – Prawo dziecka do życia” w 2017 roku, odmowy w tym samym roku zorganizowania wykładu Rebecci Kiessling na Uniwersytecie Warszawskim, czy próby wymuszenia na władzach Uniwersytetu Gdańskiego odwołania wykładu dr Tymoteusza Zycha w 2019 roku. Dodatkowego niesmaku dodaje fakt, że podanie w do władz uczelni zostało zatwierdzone w dniu 22 listopada 2019 roku, zaś jego odwołanie nastąpiło na dzień przed planowaną datą spotkania. Co więcej, organizatorzy wydarzenia z posłem Dobromirem Sośnierzem wyraźnie zastrzegali nie tylko fakt, że zamierzają zadać mu wiele pytań, ale również, że w trakcie spotkania dojdzie do dyskusji ze strony zgromadzonej publiczności.

Panie Premierze, z niepokojem zauważamy, że po raz kolejny doszło do momentu, w którym arbitralnie decyduje się o tym, kto ma prawo głosu w demokracji, a dla kogo to prawo jest limitowane. Jako działacze Stowarzyszenia, które w swej Deklaracji Ideowej uznaje, że stosunkami społecznymi musi kierować etyka, zaś Prawo powinno gwarantować swobodę działania oraz wolność słowa, stanowczo sprzeciwiamy się działaniom rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Liczymy, że Pańskie zapewnienie, że powtórzy Pan zabieg Tadeusza Rejtana „jeżeli ktoś będzie próbował na uczelniach ograniczyć wolność słowa zwolenników ideologii gender” także w przypadku innych poglądów.

Z poważaniem:
Karol Handzel (Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber)
Bartosz Zasieczny ( Prezes oddziału Wrocław Stowarzyszenia KoLiber)
Halszka Bielecka (Członek Zarządu Akademii Patriotów)