List Otwarty Prezesa KoLibra do Prokuratora Generalnego

Zachęcamy do lektury listu otwartego jaki wystosował Prezes Stowarzyszenia KoLiber Seweryn Szwarocki do Prokuratora Generalnego pana Andrzeja Seremeta

 

LIST OTWARTY DO PROKURATORA GENERALNEGO

PANA ANDRZEJA SEREMETA

 

         Szanowny Panie Prokuratorze,

Minęło zaledwie kilka miesięcy od naszej ostatniej korespondencji w której doceniałem Pańską przełomową instrukcję dotyczącą zabijania karpi, a znów Pańska niebywała aktywność zmusza mnie do wystosowania listu z wyrazami uznania.

Nie można bowiem przejść obojętnie obok Pańskiej wspaniałomyślnej propozycji przedstawionej w liście do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, w którym postuluje Pan, aby za przestępstwo uznawać kradzież lub zniszczenie mienia powyżej 1 tyś zł, a nie jak do tej pory – 250 zł.

Jak muszą czuć się dziś ci, którzy podśmiewali się, gdy zapowiadał Pan bezpardonową walkę z przestępczością? Nie trzeba bowiem nikomu tłumaczyć, że gdy Pańska propozycja wejdzie w życie – ilość przestępstw radykalnie spadnie, a statystyki organów ścigania poprawią się.

Na uznanie zasługuje również Pańskie wyczucie realiów ekonomicznych. W sytuacji bowiem gdy w szybkim tempie rosną ceny, a dobrej klasy telefon komórkowy to koszt kilkuset złotych, limit 250 zł wydaje się być anachroniczny i uderza w niemałą społeczność drobnych przestępców, którzy przecież też chcą pracować.

Oczekuję, że nie ustanie Pan w swoich wysiłkach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w naszym kraju i że za tą propozycją pójdą kolejne: na przykład podniesienia dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi z 0,2 do 1 promila co znacząco zmniejszyłoby ilość pijanych kierowców na drogach czy też  zakwalifikowanie produkcji banknotów do ludowej działalności artystycznej, co praktycznie wyeliminowałoby zjawisko fałszowania pieniędzy.

 

z wyrazami szacunku

 

Seweryn Szwarocki

Prezes Stowarzyszenia KoLiber

 

List w formacie pdf: http://www.koliber.org/images/documents/list%20do%20prokuratora%20seremeta.pdf