List otwarty do Radnych Miasta Stołecznego Warszawy

Radni Warszawy dostaną laptopy, komórki i rzecznika

Zwolennicy mówią, że mamy już XXI wiek i czas usprawnić pracę radnych. Przeciwnicy pytają, czy nie ma pilniejszych potrzeb w mieście, zwłaszcza że większość członków rady ma własne komórki i komputery.

W związku z powyższym Oddział Warszawski wystosował list do Radnych Miasta stołecznego Warszawy.

Radni Warszawy dostaną laptopy, komórki i rzecznika
2007-02-01
Zwolennicy mówią, że mamy już XXI wiek i czas usprawnić pracę radnych. Przeciwnicy pytają, czy nie ma pilniejszych potrzeb w mieście, zwłaszcza że większość członków rady ma własne komórki i komputery.

W związku z powyższym Oddział Warszawski wystosował list do Radnych Miasta stołecznego Warszawy.

Warszawa, 2 lutego 2007 r.

List otwarty do radnych warszawskich

Warszawski Oddział Stowarzyszenia Koliber apeluje do warszawskich radnych o porzucenie pomysłu zakupu za pieniądze z budżetu Warszawy telefonów komórkowych i laptopów dla członków prezydium Rady Miasta i szefów klubów radnych. Zwracamy się również do Pani Prezydent Gronkiewicz-Waltz o wycofanie się z poparcia dla tego szkodliwego i nieprzemyślanego pomysłu.

Podkreślamy fakt, że sprawowanie mandatu radnego to przede wszystkim służba lokalnej społeczności (w tym przypadku mieszkańcom Warszawy) a nie wykorzystywanie swego stanowiska dla zaspokajania kosztownych zachcianek za pieniądze podatników. Radni otrzymują wystarczające środki finansowe pozwalające im w pełni zapewnić sobie wszelkie niezbędne narzędzia pracy, zaś domaganie się zakupu dodatkowego sprzętu telekomunikacyjnego i elektronicznego zakrawa w tej sytuacji na absurd. Przy braku stanowczego potępienia i napiętnowania takich inicjatyw w niedalekiej przyszłości może dojść do żądania przez radnych zakupu im z publicznej kasy garniturów lub kosmetyków, które wszak również wydają się być niezbędne do uczestnictwa w pracach instytucji publicznych.

Poważnie zaniepokojeni obawami warszawskich radnych o niedostosowaniu zasad pracy Rady do standardów właściwych realiom XXI wieku proponujemy zapewnienie internetowych transmisji posiedzeń tej szacownej instytucji, co z pewnością przybliżyłoby ją do zwykłych ludzi, pozwoliłoby lepiej poznać jej prace i ? jak mamy nadzieję ? uniknąć podejmowania przez samorządowców inicjatyw szkodliwych z punktu widzenia interesu publicznego choć ? być może ? dla nich samych bardzo dogodnych. Pragniemy równocześnie rozwiać ewentualne wątpliwości i zapewnić radnych, że realizacja takiego projektu spotkałaby się zapewne z dużo życzliwszym odbiorem społecznym niż fundowanie sobie ze stołecznego budżetu zakupu kosztownych gadżetów.

Obserwując rozliczne trudności napotykane przez warszawskich radnych i urzędników w zakresie rozwiązywania przez nich spraw istotnych dla nas wszystkich, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Koliber przekazuje również do dyspozycji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy grę strategiczno-ekonomiczną SimCity 3000. Liczymy na zaspokojenie w ten sposób fascynacji stołecznych samorządowców nowinkami technicznymi i mamy nadzieję, że uda się dzięki naszemu prezentowi dać im szansę doskonalenia swych umiejętności w dziedzinie sprawnego i efektywnego zarządzania wielką metropolią oraz dobrej, choć równocześnie intelektualnie wartościowej zabawy. Wierzymy przy tym w poczucie umiaru warszawskich radnych i niedopuszczamy myśli, że nadmierne zainteresowanie przekazaną grą mogłoby im zastąpić codzienną żmudną pracę.

Ronald Lasecki
rzecznik prasowy Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber