Liberalizacji rynku usług prawniczych

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze,

Chcielibyśmy (…) wyrazić poparcie naszej organizacji dla inicjatywy (…) wyrażonej w piśmie skierowanym do Pana w dniu 26 września 2008 r.

Uważamy za słuszne dążenie do liberalizacji rynku usług prawniczych, a tym samym projekt ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych, który jako jedyny z jednej strony wprowadza rzeczywiste zasady wolnego rynku w świadczeniu usług prawniczych, a z drugiej strony pozwala zachować niezależność samorządów prawniczych w zakresie kreowania własnych zasad wykonywania zawodu wobec swoich członków.

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze,

Chcielibyśmy niniejszym pismem wyrazić poparcie naszej organizacji dla inicjatywy podjętej przez Stowarzyszenie Doradców Prawnych, Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, Ruch Młodego Pokolenia ? Pokolenie 89, Stowarzyszenie Fair Play, Młodych Konserwatysów, Stowarzyszenie Młodych Demokratów, Forum Młodych PiS, Federację Młodych Socjaldemokratów, Akademickie Koło Wspólnoty Samorządowej i wyrażonej w piśmie skierowanym do Pana w dniu 26 września 2008 r.

Uważamy za słuszne dążenie do liberalizacji rynku usług prawniczych, a tym samym projekt ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych, który jako jedyny z jednej strony wprowadza rzeczywiste zasady wolnego rynku w świadczeniu usług prawniczych, a z drugiej strony pozwala zachować niezależność samorządów prawniczych w zakresie kreowania własnych zasad wykonywania zawodu wobec swoich członków.

Marek Morawiak
Prezes Stowarzyszenia KoLiber