Latający Uniwersytet KoLibra znowu leci!!

LUK to inicjatywa Warszawskiego Oddziału KoLibra. Ma na celu umożliwienie młodzieży ze stołecznych liceów zdobycie wiedzy wykraczającej poza program szkoły średniej. Daje licealistom szansę opanowania podstawowych wiadomości z dziedzin typowo uniwersyteckich, co może okazać się przydatne zarówno na egzaminach wstępnych czy w dalszej edukacji jak i w codziennym życiu.

Zapraszamy na jeden z cyklu wykładów w XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego:
28 01 – M.Zalewska:

„Leadership w polityce – warsztat z kompetencji”


Wykłady odbywają się w XVIII L.O. w Warszawie przy ul. Smolnej 30, w sali nr na III piętrze. Zaczynamy o godzinie 15:30.

Zapraszamy !!!

Latający Uniwersytet
Stowarzyszenia KoLiber

Latający Uniwersytet to inicjatywa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber. Ma na celu umożliwienie młodzieży ze stołecznych liceów zdobycie wiedzy wykraczającej poza program szkoły średniej. Daje licealistom szansę opanowania podstawowych wiadomości z dziedzin typowo uniwersyteckich, co może okazać się przydatne zarówno na egzaminach wstępnych czy w dalszej edukacji jak i w codziennym życiu. Pozwala im zorientować się, jak mogą wyglądać studia na ich wymarzonych kierunkach. Stwarza okazję uczestniczenia w zajęciach ze specjalistami w swych dziedzinach.

Zapraszamy na jeden z cyklu wykładów w XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego:
28 01 ? M.Zalewska: ? Leadership w polityce – warsztat z kompetencji?


Wykłady odbywają się w XVIII L.O. w Warszawie przy ul. Smolnej 30, w sali nr na III piętrze. Zaczynamy o godzinie 15:30.

Informacje o kolejnych wykładach na miejscu oraz w internecie: www.warszawa.koliber.org

WSTĘP WOLNY, ZAPRASZAMY!