Kultura Dla Tolerancji?

Oddział Krakowski Stowarzyszenia KoLiber zachęca do udziału w akcji obywatelskiego sprzeciwu wobec organizacji Festiwalu Kultura Dla Tolerancji. Uważamy, że obywatele nie muszą być zmuszani do akceptacji zjawisk i poglądów, które mogą być dla nich gorszące, a które atakują podstawy cywilizacji łacińskiej. Poniżej zamieszczamy petycję wraz z informacją gdzie można składać podpisy (kliknij <a href="http://www.koliber.org/?action=ArticleDisplayNews&data

=5209″>pokaż…

):

Oddział Krakowski Stowarzyszenia KoLiber zachęca do udziału w akcji obywatelskiego sprzeciwu wobec organizacji Festiwalu Kultura Dla Tolerancji. Uważamy, że obywatele nie muszą być zmuszani do akceptacji zjawisk i poglądów, które mogą być dla nich gorszące, a które atakują podstawy cywilizacji łacińskiej. Poniżej zamieszczamy petycję wraz z informacją gdzie można składać podpisy:

OŚWIADCZENIE
Z niepokojem przyjmujemy fakt organizacji kolejnego tzw. Festiwalu Kultura dla Tolerancji, przeprowadzanego przez organizacje aktywistów homoseksualnych i lewicowych.
Narusza on niepisaną zasadę, jaką podziela zdecydowana większość Polaków, że sprawy intymne są to kwestie, o których wiedzieć powinny jedynie te osoby, których one dotyczą. Za zupełnie niewłaściwe uważamy podnoszenie ich do rangi kategorii kulturowej, bądź domaganie się z tego powodu przebudowy prawa. Jest to tym bardziej niepokojące, gdy dotyczy zachowań niezgodnych z naturą. Odnosząc się do nazwy – Kultura dla Tolerancji, pragniemy przypomnieć, że to właśnie w Krakowie przed kilkuset laty wybitni profesorowie naszego Uniwersytetu Stanisław ze Skarbimierza i Paweł Włodkowic położyli podwaliny pod nowoczesne rozumienie pojęcia tolerancji. Mówi ono, że tolerowanie nie oznacza wcale przyzwalanie na zło. Warto przypomnieć też słowa Mikołaja Gómeza Dávili, że „tolerować nie znaczy zapominać, że to, co tolerujemy, na nic więcej nie zasługuje”. Obawiamy się, że radykalne eksponowanie przez homoseksualistów swoich upodobań z czasem może przynieść skutek odwrotny, niszcząc tę tolerancję, którą obecnie się cieszą.

Niepokoi nas możliwość przyzwolenia na „Marsz dla Tolerancji” ze strony władz miejskich Krakowa. Miasto, które odwołuje się do dziedzictwa papieskiego, nie powinno probować propagowania postaw radykalnie niezgodnych z nauczaniem Jana Pawła II.

Pragniemy się również zwrócić do Jego Eminencji ks. kardynała Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego, z prośbą o zabranie głosu w tej bulwersującej sprawie.

Podpisy pod tym oświadczeniem zbierane są do wtorku(22 kwietnia) do godz. 11.00 w Still-Barze ul. Gołębia 8 w Krakowie. Zostanie ono(wraz z podpisami) dołączone do wniosku skierowanego na ręce Prezydenta Miasta Krakowa o wydanie zakazu dla tego „Marszu”.

Zobacz także: news na prawica.net