Książki wolnorynkowe dostępne on-line za darmo!

Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego udostępnia na swoim portalu fragmenty książek dotyczących skutecznego przeprowadzania reform gospodarczych.

Wśród książek tej wolnorynkowej biblioteki znaleźć można m.in.:
podręcznik reform autorstwa Marta Laara (laureat nagrody im. Friedmana, Marta Laara), fragment książki dr Alejandro A. Chafuena na temat finansów publicznych, prelekcję dr Roberta Gwiazdowskiego pt. „Podatki jako kradzież” (zamieszczona w książce pt. „Kradzież a rozwój gospodarczy”, a będącej zbiorem prelekcji wygłoszonych podczas II Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Fundację PAFERE Polska).

Całość dostępna jest w formacie pdf na portalu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (pod poniższym linkiem).

Więcej na: http://www.pafere.org

Książki wolnorynkowe dostępne on-line za darmo!

Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego udostępnia na swoim portalu fragmenty książek dotyczących skutecznego przeprowadzania reform gospodarczych.

Wśród książek tej wolnorynkowej biblioteki znaleźć można m.in.:

podręcznik reform autorstwa Marta Laara (laureat nagrody im. Friedmana, Marta Laara), fragment książki dr Alejandro A. Chafuena na temat finansów publicznych, prelekcję dr Roberta Gwiazdowskiego pt. „Podatki jako kradzież” (zamieszczona w książce pt. „Kradzież a rozwój gospodarczy”, a będącej zbiorem prelekcji wygłoszonych podczas II Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Fundację PAFERE Polska).

Całość dostępna jest w formacie pdf na portalu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (pod poniższym linkiem).

Więcej na: http://www.pafere.org