Kraków: Walne Zebranie oddziału

Uprzejmie informujemy o Walnym Zebraniu oddziału w Krakowie, które odbędzie się  20.01.12r. w pubie Bordo , przy ulicy Gołębiej 3. Dotychczasowy prezes KoLega Adrian Kukliński zaprasza na godzinę 19:00.

 

Pierwszy termin 19:00, drugi  20:00.

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Podsumowanie kadencji Zarządu.
6. Prezentacja kandydatów na stanowisko Prezesa.
7. Wybór prezesa Oddziału.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.