6 grudnia 2014 roku obradował w Warszawie Konwent Stowarzyszenia KoLiber. Delegaci wysłuchali sprawozdania z działalności zarządu, któremu przewodniczył Adam Kondrakiewicz oraz udzielili absolutorium jego członkom. Następnie wybrano nowego prezesa KoLibra. Został nim KoLega Tomasz Pułról. Kolejne głosowania dotyczyły wyboru członków Sądu Naczelnego oraz Centralnej Komisji Rewizyjnej. W skład Sądu wybrani zostali: Karol Wiszniewski, Kacper Chołody oraz Jan Bielicki, a w nowym składzie CKR znaleźli się: Stanisław Wojtera, Paweł Momro, Michał Wolski, Adam Kondrakiewicz oraz Marek Kułakowski. Konwent dokonał również kilku zmian w Statucie Stowarzyszenia. W jego trakcie nastąpiła także uroczystość wręczenia Skrzydeł KoLibra, które w tym roku otrzymał Tomasz Malinowski. Na zakończenie obrad nowowybrany prezes ogłosił swoją pierwszą decyzję, jaką było powołanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia w składzie:

 

 

Komentarze

  1. […] Szczegółowe informacje na temat Konwentu w Warszawie znajdują się tutaj. […]