Konwent Stowarzyszenia KoLiber

Decyzja prezesa zarządu głównego Stowarzyszenia KoLiber o zwołaniu konwentu

Na podstawie punktu 27 i 34d statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Konwent Stowarzyszenia KoLiber w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak poniżej.

Termin: 13 grudnia 2008, godz. 11.00 (pierwszy termin), godz. 12.00 (drugi termin, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).

Miejsce: Warszawa, ul. Gałczyńskiego 5

Proponowany porządek obrad Konwentu: forum

Decyzja prezesa zarządu głównego Stowarzyszenia KoLiber o zwołaniu konwentu

Na podstawie punktu 27 i 34d statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Konwent Stowarzyszenia KoLiber w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak poniżej.

Termin: 13 grudnia 2008, godz. 11.00 (pierwszy termin), godz. 12.00 (drugi termin, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).

Miejsce: Warszawa, ul. Gałczyńskiego 5

Proponowany porządek obrad Konwentu: forum