Ubiegła sobota upłynęła w Stowarzyszeniu KoLiber pod znakiem Konwentu Zwyczajnego. To jedno z najważniejszych, o ile nie najważniejsze, wydarzenie w życiu wewnętrznym naszej organizacji, związane z wyborem władz, udzieleniem (lub nie) absolutorium ustępującemu Zarządowi czy wyborem składu organów kontrolnych KoLibra. 


Tym razem Konwent był wyjątkowy – nie było jeszcze takiej sytuacji, aby nie mógł się odbywać standardowo, lecz zdalnie. Jednak koronawirus i obowiązujący rygor eipdemiczny sprawił, że aby zachować wszystkie normy bezpieczeństwa Konwent musiał odbyć się zdalnie. Nie przeszkodziło to jednak delegatom w podjęciu najważniejszych decyzji dot. Stowarzyszenia.


Delegaci z całej Polski uznali, że cały poprzedni skład Zarządu otrzymał absolutorium. Co najważniejsze – postanowili także o reelekcji Prezesa Stowarzyszenia. Tym samym pozostał nim Karol Handzel.


Konwent Stowarzyszenia zadecydował także w sprawie projektu nowego Statutu Stowarzyszenia, który był owocem intensywnych prac Komisji Statutowej, na czele z jej Przewodniczącym Kamilem Rybikowskim. Postulowane w projekcie zmiany zyskały aprobatę delegatów, stąd zadecydowano o tym, że od soboty obowiązuje w KoLibrze nowy statut. Wprowadza on liczne zmiany w zakresie funkcjonowania Stowarzyszenia, zwłaszcza jego organów kontrolnych.


Wybory Centralnej Komisji Rewizyjnej to także kompetencja i stały punkt Konwentu. Tym razem wybraliśmy jednak zgodnie z nowym statutem skład ośmioosobowy (dotychczas było to 5 osób). Członkami CKR zostali Tomasz Pułról, Anna Szut, Piotr Błaszczyk, Przemysław Klimek, Marcin Sobiczewski, Tomasz Moliński, Piotr Wasilewski oraz  Kamil Rybikowski.


Mamy nadzieję, że kolejny rok w KoLibrze będzie aktywny oraz równie lub jeszcze bardziej owocny w wiele inicjatyw, projektów i publikacji. Karolowi oraz jego Zarządowi życzymy powodzenia podczas jego drugiej kadencji!