Konwent Stowarzyszenia KoLiber

W dniu 12 kwietnia 2014 roku w Warszawie obradował Konwent Stowarzyszenia KoLiber. Najważniejszą decyzją jaka na nim zapadła był wybór nowego prezesa, którym został KoLega Adam Kondrakiewicz, dotychczasowy sędzia Sądu Naczelnego. Jego miejsce w tym organie zajął natomiast KoLega Kacper Chołody. Konwent przyjął również trzy uchwały, których treść prezentujemy poniżej:

Uchwała nr 1

Konwent Stowarzyszenia KoLiber, działając na podstawie pkt. 22 i pkt. 33 lit. k i l Statutu zważa co następuje:

  1. Cele Stowarzyszenia KoLiber są sprzeczne z celami Ruchu Autonomii Śląska.
  2. Zakazuje się współpracy Stowarzyszenia lub jego poszczególnych oddziałów z Ruchem Autonomii Śląska.
  3. Zakazuje się występowania członkom Stowarzyszenia w jego imieniu bądź imieniu poszczególnych oddziałów lub używania ich logotypów na wydarzeniach organizowanych przez Ruch Autonomii Śląska.
  4. Integralność terytorialna Państwa Polskiego jest fundamentalną wartością dla Stowarzyszenia KoLiber.

Uchwała nr 2

Na podstawie punktu 33 lit.k Statutu Stowarzyszenie KoLiber udziela poparcia akcji Polska bez PIT organizowanej przez Stowarzyszenie Republikanie.

Uchwała nr 3

Na podstawie punktu 33 litera k Statutu Stowarzyszenia KoLiber Konwent wyraża zadowolenie z powstania Fundacji Progresywnej oraz zamiar nawiązania przez Stowarzyszenie KoLiber współpracy z tą Fundacją.