Konwent Nadzwyczajny

Warszawa, 10.05.2008

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia Koliber nr 2008/05/10/CEN/PRE/01
o zwołaniu Konwentu Nadzwyczajnego

Zgodnie z Uchwała Centralnej Komisji Rewizyjnej nr 2008/05/07/CEN/KR/02 w sprawie zwołania Konwentu Nadzwyczajnego, zwołuję Konwent Nadzwyczajny do Warszawy, na 25 maja 2008.

Karol Wyszyński
Prezes Zarządu Głównego

Warszawa, 10.05.2008

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia Koliber nr 2008/05/10/CEN/PRE/01
o zwołaniu Konwentu Nadzwyczajnego

Zgodnie z Uchwała Centralnej Komisji Rewizyjnej nr 2008/05/07/CEN/KR/02 w sprawie zwołania Konwentu Nadzwyczajnego, zwołuję Konwent Nadzwyczajny do Warszawy, na 25 maja 2008. Proponowany porządek obrad:

a. Otwarcie obrad przez Prezesa.
b. Wybór przewodniczącego obrad i członków prezydium.
c. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.
d. Przyjęcie porządku obrad.
e. Informacja Prezesa.
f. Odwołanie Prezesa.
g. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa.
h. Prezentacja kandydatów na Prezesa.
i. Wybór Prezesa.
j. Zamknięcie obrad.

Karol Wyszyński
Prezes Zarządu Głównego

Więcej informacji na Forum Stowarzyszenia