Konkurs na najlepszą akcję lokalną Stowarzyszenia KoLiber.

Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się na każdej Radzie Krajowej Stowarzyszenia KoLiber poprzez głosowanie obecnych na Radzie członków Stowarzyszenia. Konkurs przeznaczony jest dla KoLibrantów działających w całej Polsce. Nagrodą w konkursie są materiały reklamowe.

Regulamin konkursu

 1. Każdy KoLibrant może zgłosić nieograniczoną liczbę akcji lokalnych zorganizowanych pomiędzy poszczególnymi Radami Krajowymi.
 2. Propozycje należy zgłaszać na grupie KoLibra portalu Facebook (dostępna tylko dla KoLibrantów) lub na adres koliber@koliber.org . Każda propozycja powinna zawierać:
  1. nazwę, miejsce i opis akcji,
  2. liczbę odbiorców bezpośrednich oraz liczbę osób zaangażowanych z oddziału,
  3. krótkie uzasadnienia z wymienionymi korzyściami dla KoLibra/oddziału i korzyściami dla odbiorców/społeczeństwa,
  4. imię i nazwisko koordynatora (ew. prezesa oddziału).
 3. Zgłoszenia mogą dotyczyć akcji organizowanych w ramach projektów ogólnokrajowych (np. October Baby).
 4. Każde zgłoszenie musi zsotać przedstawione także na zebraniu Rady Krajowej podczas podsumowania działalności oddziałów.
 5. Każde zgłoszenie musi zostać wysłane do Biura Prasowego KoLibra (kontakt@koliber.org) w formie notatki prasowej zaraz po zrealizowanej akcji.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się poprzez głosowanie KoLibrantów obecnych na Radzie Krajowej w formie preferencyjnej z maksymalnie trzema oddanymi głosami.
 7. Do propozycji powinny być załączone dowolne materiały takie jak linki do artykułów, obrazki, zdjęcia itd.
 8. Zwycięski oddział otrzymuje bon na materiały marketingowe (plakaty, ulotki etc.) w wysokości 300zł.