Konferencja roku! Serdecznie zapraszamy!

Już 27 października 2007 zapraszamy na międzynarodową konferencję poświęconą pamięci Ludwiga von Misesa.

Rejestracja:

www.ha.mises.pl/konferencja

Pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji jest Instytut Misesa. Współorganizatorami są: Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska i Stowarzyszenie KoLiber. Patronat nad konferencją objął Tygodnik Wprost.

Zobacz szczegółowy program konferencji…

Zapraszamy na międzynarodową konferencję 27 października 2007. Polscy i zagraniczni specjaliści wygłoszą serię wykładów na temat dorobku Misesa i znaczenia Ludzkiego działania. Będą dyskutować o perspektywach rozwoju austriackiej szkoły ekonomii. Każdy będzie mógł zadać pytanie, włączyć się do dyskusji, porozmawiać w kuluarach.

Serdecznie zapraszamy!

Strona Konferencji: www.ha.mises.pl/konferencja

Pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji jest Instytut Misesa. Współorganizatorami są: Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska i Stowarzyszenie KoLiber. Patronat nad konferencją objął Tygodnik Wprost.

O konferencji

Instytut Misesa (www.mises.pl) zaprasza wszystkich ekonomistów, prakseologów, zwolenników i przeciwników wolnego rynku na uroczystą konferencję:
MISES – obrońca cywilizacji i ekonomii
Warszawa, Dom Literatury
Krakowskie Przedmieście 87/89 (100 m od Kolumny Zygmunta)
27 października 2007

Międzynarodowa konferencja dotycząca dorobku Ludwiga von Misesa (1881-1973) w dziedzinie nauk politycznych i ekonomii związana z wydaniem Ludzkiego działania (polskiego tłumaczenia Human Action).
Wykładowcy

Prof. Hans-Hermann Hoppe, University of Nevada
Socjolog, ekonomista, autor wielu książek i artykułów, m.in. książki Demokracja ? bóg, który zawiódł (Warszawa 2005).

Prof. Robert Ciborowski, Uniwersytet w Białymstoku
Ekonomista, specjalizuje się w ekonomii politycznej.

Prof. Wojciech Gasparski, PAN (Polish Academy of Sciences)
Filozof, prakseolog, specjalizuje się w zagadnieniach etyki biznesu, redaktor naczelny kwartalnika ?Prakseologia?, prezes Polskiego Towarzystwa Prakseologicznego.

Dr Nikolay Gertchev, Université Paris II Panthéon-Assas
Ekonomista, specjalizuje się w zagadnieniach monetarnych.

Dr Jan Kłos, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Filozof, tłumacz Biurokracji Misesa, autor wstępu do Państwa Bastiata.

Prof. Jakub Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski
Literaturoznawca, badacz historii i teorii retoryki.

Dr Josef Šima, Liberalni Institut, Praha
Ekonomista, tłumacz Human Action na czeski.