Konferencja prasowa nt. Mapy Wydatków

W piątek 14 września o godzinie 11.00 odbyła się pod Sejmem konferencja prasowa dotycząca projektu Fundacji Republikańskiej „Mapa Wydatków”, którego partnerem jest Stowarzyszenie KoLiber. W konferencji wzięli udział: prof. Krzysztof Rybiński, ekonomista i były wiceprezes NBP, Marcin Chludziński – prezes Fundacji Republikańskiej, Krzysztof Bosak – Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej i Seweryn Szwarocki – Prezes Stowarzyszenia KoLiber.

 

Profesor Krzysztof Rybiński w swoim wystąpieniu mówił, ze Sektor Finansów Publicznych jest obecnie ogromny – przekracza 40 proc. PKB – i pytał „Skoro wydatki są tak duże, to czy wiadomo na co je wydajemy?”. Podkreślił, że mapa wydatków jest bardzo dobrym przykładem bardzo dobrej edukacji społeczeństwa w Polsce, który w przejrzysty sposób pokazuje strukturę wydatków państwa.

Prezes Fundacji Republikańskiej Marcin Chludziński wskazywał, że dzięki mapie w łatwy sposób można porównać wydatki w różnych obszarach. Na przykład można zauważyć, że na obsługę zadłużenia publicznego wydajemy połowę tego co na zdrowie. Taka wizualizacja jest więc bardzo dobrym narzędziem w pracy posłów, którzy rozpoczynają właśnie pracę nad ustawą budżetową na kolejny rok

O tym jak powstawała mapa opowiedział autor – Krzysztof Bosak. Pomysł powstał przed wakacjami. Przez kolejne miesiące analizowano sprawozdania z wykonania budżetu oraz różnych Funduszy Celowych. Wicedyrektor CAFR wspomniał o trudności jakie napotkał przy poszukiwaniu danych – brak publikacji informacji na stronach urzędów, brak odpowiedzi na pisma, brak szczegółowych danych itd.

Na koniec głos zabrał Prezes Stowarzyszenia KoLiber Seweryn Szwarocki. Wspomniał on o działalności Stowarzyszenia KoLiber w obszarze edukacji ekonomicznej młodych Polaków i stwierdził, ze poziom wiedzy jest obecnie na niskim poziomie. Wyraził nadzieję, że ta mapa znajdzie się w każdej polskiej szkole i na każdej uczelni, gdyż jest to wspaniałe narzędzie do poprawy świadomości ekonomicznej, dzięki której będziemy podejmować bardziej świadome decyzje i dzięki której uda się być może naprawić finanse państwa.

Fot. Michał Ziółkowski/Tygodnik Idziemy

Mapę wydatków można obejrzeć i pobrać ze strony: http://www.mapawydatkow.pl/