Konferencja o Bitwie Warszawskiej

Stowarzyszenie KoLiber zaprasza na konferencję historyczną w przeddzień
87. rocznicy Bitwy Warszawskiej, „Cudu nad Wisłą”.

Udział wezmą:

dr Grzegorz Nowik, Wojskowe Biuro Badań Historycznych, redaktor naczelny
Przeglądu Historzyczno-Wojskowego
prof. Paweł Wieczorkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
prof. Janusz Odziemkowski, kierownik Katedry Historii Wojskowości UKSW

Stowarzyszenie KoLiber zaprasza na konferencję historyczną w przeddzień
87. rocznicy Bitwy Warszawskiej, „Cudu nad Wisłą”.

Udział wezmą:

dr Grzegorz Nowik, Wojskowe Biuro Badań Historycznych, redaktor naczelny
Przeglądu Historzyczno-Wojskowego
prof. Paweł Wieczorkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
prof. Janusz Odziemkowski, kierownik Katedry Historii Wojskowości UKSW

w programie m.in.:

Przyczyny wojny 1920. Rola lotnictwa, broni pancernej i wojsk samochodowych w wojnie 1920 r., znaczenie łączności radiowej i radiowywiadu. Szyfry wykorzystywane po obu stronach i złamanie szyfrów sowieckich przez Polaków. Czy gdyby Polska przegrała, wybuchałaby rewolucja w Niemczech? Czy Polska mogła wynegocjować w Rydze Państwo Ukraińskie? Czy wojna mogła być kontynuowana?

Konferncja odbędzie się we wtorek, 14 sierpnia 2007 r. o godzinie 17:00 w sali nr 25 Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego,
przy ul. Abramowskiego 4 (dojazd: Metro Wilanowska, 50 m od skrzyżowania ul. Domaniewskiej z Al. Niepodległości – mapka na stronie www.wwse.edu.pl).

WSTĘP WOLNY.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 604 658855