31 grudnia 2014 roku Rada Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy wybrała Pawła Lisieckiego, dotychczasowego radnego Rady Miasta, na stanowisko burmistrza tej dzielnicy. KoLega Paweł Lisiecki jest członkiem oddziału warszawskiego KoLibra od 2001 roku. Podczas ostatniego Walnego Zebrania oddziału został wybrany delegatem na Konwent Stowarzyszenia. Ogromnie gratulujemy KoLedze Pawłowi sukcesu i trzymamy kciuki za jego dalszą działalność!