KoLibrant burmistrzem Warszawy-Srodmiescie!

Milo nam poinformowac, iz KoLega Wojciech BARTELSKI, czlonek Centralnej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KoLiber zostal wybrany burmistrzem Srodmiescia.

Milo nam poinformowac, iz KoLega Wojciech BARTELSKI, czlonek Centralnej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KoLiber zostal wybrany burmistrzem Srodmiescia.

Radni wybrali tez czworo jego zastepcow.

Notatke o tym napisala Gazeta Wyborcza – http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34862,3806665.html

oraz Rzeczpospolita – http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/warszawa_061221/warszawa_a_9.html

Tym samym KoLega Bartelski przestal byc radnym Warszawy.