KoLibranci w mediach

Zapraszamy do obejrzenia wystąpień Prezesa Marcina Kamińskiego oraz Skarbnika Seweryna Szwarockiego w programach TVP.Info oraz starcia naszej Sekretarz Agnieszki Gańko z prezydentem UE.

Fragment programu „Przedsiębiorczość” z udziałem Prezesa Stowarzyszenia KoLiber Marcina Kamińskiego, który przepytuje prof. Krzysztofa Rybińskiego o skutki ingerencji państwa w gospodarkę.

Fragment programu „Ekonomia z ludzką twarzą” z udziałem Skarbnika Stowarzyszenia KoLiber Seweryna Szwarockiego, który przedstawia zalety podatku liniowego. Oczywiście najważniejszych fragmentów wypowiedzi naszego KoLegi nie pokazano 🙂

A tutaj niezwykle trafne pytanie naszej Sekretarz Agnieszki Gańko do Hermana van Rompuya (2’45) i niemająca nic wspólnego z rzeczywistością odpowiedź prezydenta UE