KoLiber wspiera akcję "Broń swojej emerytury"

Stowarzyszenie KoLiber wspiera akcję „Broń swojej emerytury”, której celem jest oddanie ubezpieczonym swobody decydowania o formie wypłaty pieniędzy gromadzonych latami w funduszach emerytalnych…

KoLiber wspiera akcję „Broń swojej emerytury”


Stowarzyszenie KoLiber wspiera akcję „Broń swojej emerytury”, której celem jest oddanie ubezpieczonym swobody decydowania o formie wypłaty pieniędzy gromadzonych latami w funduszach emerytalnych. Naszym podstawowym żądaniem jest zachowanie dziedziczenia środków z OFE, czego obecnie funkcjonujący system w pełni nie gwarantuje. Jest to swoisty apel do polityków, by oddali nam wolność do dysponowania naszymi ciężko zarobionymi pieniędzmi.

Stowarzyszenie KoLiber, dla którego jedną z najwyższych wartości jest wolność, z wielkim zapałem i nieskrywaną radością przystępuje do tej akcji. Inicjatywa Super Expressu jest tym bardziej cenna, że promuje odpowiedzialność w ekonomicznych poczynaniach ludzi w wieku emerytalnym, sprzeciwiając się demagogicznym hasłom o rzekomej potrzebie dzielenia tych środków ze względu na zagrożenie niemądrego wydatkowania pieniędzy przez emerytów. Tymczasem wolność wyboru jest podstawowym prawem należnym ludziom, zaś oddanie im swobody decyzji jest niocenioną lekcją odpowiedzialności za własny los.

Stowarzyszenie KoLiber na terenie całej Polski zbiera kupony z apelem do Premiera i Marszałka Sejmu. Jednocześnie prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o poparcie tej inicjatywy, wydrukowanie kuponu ze strony internetowej Super Expressu i przesłanie go na adres redakcji