KoLiber silniejszy!

Uchwała zarzadu głównego w sprawie powołania Oddziału Włocławek

Zgodnie z punktami 63 i 64 statutu Stowarzyszenia KoLiber zarzad główny powołuje oddział Włocławek i wyznacza Grzegorza Marzec na tymczasowego prezesa oddziału.

Uchwała zarzadu głównego w sprawie powołania Oddziału Włocławek

Zgodnie z punktami 63 i 64 statutu Stowarzyszenia KoLiber zarzad główny powołuje oddział Włocławek i wyznacza Grzegorza Marzec na tymczasowego prezesa oddziału.