KoLiber popiera powiedznie.info

Stowarzyszenie KoLiber popiera akcję „Powiedz nie ustawie o zwierzętach niebezpiecznych”.
Dlaczego?


(..) żeby to nie urzędnik zza biurka decydował jakie zwierzęta możemy mieć w swoich domach, ale żeby wynikało to z chęci hodowców i ich możliwości, z posiadanej wiedzy, doświadczenia i warunków, jakie są w stanie stworzyć swoim zwierzętom.


Myśleniem z epoki socjalizmu jest przekonanie, że osoba prywatna nie może stworzyć odpowiednich dla zwierzęcia a bezpiecznych dla siebie warunków jego hodowli, natomiast ogrody zoologiczne, cyrki i placówki naukowe z samego założenia warunki te spełniają.

Zapraszamy na:
powiedznie.info

Stowarzyszenie KoLiber popiera akcję „Powiedz nie ustawie o zwierzętach niebezpiecznych”.
Dlaczego?


(..) żeby to nie urzędnik zza biurka decydował jakie zwierzęta możemy mieć w swoich domach, ale żeby wynikało to z chęci hodowców i ich możliwości, z posiadanej wiedzy, doświadczenia i warunków, jakie są w stanie stworzyć swoim zwierzętom.


Myśleniem z epoki socjalizmu jest przekonanie, że osoba prywatna nie może stworzyć odpowiednich dla zwierzęcia a bezpiecznych dla siebie warunków jego hodowli, natomiast ogrody zoologiczne, cyrki i placówki naukowe z samego założenia warunki te spełniają.

Zapraszamy na:
powiedznie.info